Onze Lieve Vrouw ter Nood Tilburg                           Kapelhof 6, 5038 AS

Home

 

De kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria en kent een rijke, zeer bijzondere geschiedenis. Een geschiedenis die zijn oorsprong vindt in 1942 tijdens de 2e Wereldoorlog. Het stichten van de kapel kwam voort uit de belofte om als Tilburg redelijk gespaard uit de oorlog zou komen, uit dankbaarheid voor Maria een kapel te bouwen.

Om die reden is deze kapel een oorlogsmonument, die in 2012 door het Cultureel Erfgoed Brabant werd genomineerd als één van de vijf meest levend gehouden oorlogsmonumenten in de provincie Noord-Brabant. Afgezet tegen de 450 monumenten die onze provincie telt.

De belangrijkheid van deze Mariakapel komt verder tot uiting in het feit dat de kapel is geplaatst op de lijst van gebouwen uit de wederopbouwperiode 1959-1965 die zijn genomineerd om in 2014 de status “rijksmonument” te verkrijgen.

Momenteel is de status “voorbescherming” verleend en wordt uitgekeken naar de definitieve toekenning.

De bijzondere geschiedenis wordt getypeerd door het feit dat pas in 1949 eerst een noodkapel werd gesticht en dat de kapel in 1964 is gebouwd en ingewijd. Een interessante tussenliggende periode.

Gerelateerd aan het feit dat de huidige kapel in 2014 50 jaar bestaat, gaat aan dit jubileum veel aandacht worden besteed. Klik hier op jubileumjaar.

Openingstijden

 

De kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapelhof (centrum Tilburg nabij de Heikese kerk) is op maandag t/m. zaterdag geopend en vrij toegankelijk van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Op zondag is de kapel gesloten en ook op (kerkelijke) feestdagen, zoals op Nieuwjaarsdag, en tijdens de beide paas-, pinkster- en kerstdagen.

Eucharistievieringen

 

Op de weekdagen maandag t/m. zaterdag wordt elke dag om 12.00 uur een eucharistieviering opgedragen. Hierin wordt door een priester voorgegaan.

 

Tijdens deze dienst worden de ontvangen misintenties voorgelezen. Ook krijgen de intenties die via de wenskaarten zijn binnengekomen alle aandacht en wordt er met de bezoekers voor alle intenties gebeden.

 

Opgave misintentie

 

Op de weekdagen maandag t/m. zaterdag wordt in de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood om 12.00 uur een eucharistieviering gehouden. Tijdens deze diensten is er gelegenheid een persoonsgebonden intentie te laten aflezen. Het minimum bedrag voor de stipendia bedraagt € 10,-.

 

Voor contante betaling zijn er 2 mogelijkheden:

* tegelijk met het overhandigen van het geprinte ingevulde formulier aan de koster in de kapel vóór aanvang van de dienst.

* toevoegen aan het geprinte ingevulde formulier en opsturen naar de penningmeester.

Adressering: Stichting Gilde van O.L. Vrouw ter Nood, Nieuwlandstraat 62, 5038 JS Tilburg.                      

 

Voor betaling per bank kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL51 ABNA 0455 0402 22 t.n.v. Stichting Gilde van O.L. Vrouw ter Nood, Tilburg o.v.v. misintentie + datum.

Het geprinte ingevulde Opgaveformulier misintenties opsturen naar:

Stichting Gilde van O.L. Vrouw ter Nood, Nieuwlandstraat 62, 5038 JS Tilburg.

(zie instructie op formulier)

Opgaveformulier misintentie

 

Ga naar het opgaveformulier

 

Copyright © 2014 Stichting Gilde O. L. Vrouw ter Nood Tilburg | Website by Wil van den Noort